Læs om Babette-serien

Serien Babette bygger bro mellem alle med interesse for dansk litteratur, sprog og billedkunst hjemme og ude. Nye bøger skrives af en perlerække af forfattere, oversættere, litteratur-, kunst- og sprogforskere fra Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt lektorer foreløbig fra Osaka, Poznan, Lund, Frankfurt, Zürich og Moskva.

Da der var kommet opbakning fra Statens Kunstfond, bevilgede Augustinus Fonden et stort 2-årigt tilskud til projektet, og siden har også 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond støttet enkelttitler.

50 nye bøger på tryk og digitalt er planlagt for de næste fire år, og gratis tilgængelige podcasts.