Læs om Babette-serien

Serien Babette bygger bro mellem alle med interesse for dansk litteratur, billedkunst og sprog hjemme og ude i verden. Nye bøger skrives af en perlerække af forfattere, oversættere, litteratur-, kunst- og sprogforskere fra Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt lektorer foreløbig fra Osaka, Frankfurt og Zürich.

I alt 50 nye bøger skal ifølge planen skrives og udgives hen over ti år, og med den fornødne støtte er det hensigten at gøre podcast-episoder om et større udvalg af emnerne gratis tilgængelige.

Du kan holde dig ajour om Babette ved at abonnere på forlagets nyhedsbrev.

Augustinus Fonden har bevilget et stort 2-årigt tilskud til Babette-projektets første fase, også Statens Kunstfond har støttet opstarten. Og 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Moth-Lunds Fond, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet og Scandinavian-Japan Sasakawa Foundations har bidraget til enkelttitler.