Læs om Babette-serien

Serien Babette bygger bro mellem alle med interesse for dansk litteratur, billedkunst og sprog hjemme og ude i verden. Nye bøger skrives af en perlerække af forfattere, oversættere, litteratur-, kunst- og sprogforskere fra Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt lektorer foreløbig fra Osaka, Poznan, Lund, Frankfurt, Zürich og Moskva.

I alt 50 nye bøger på tryk og digitalt er planlagt for de næste fire år, og en gratis tilgængelig podcast med episoder om et udvalg af emnerne.

Der arbejdes på at gøre hele seriens indhold digitalt tilgængeligt for medlemmer af fordelsklubben Babette+. Den lanceres i 2023.

Du kan holde dig ajour om Babette ved at abonnere på forlagets nyhedsbrev.

Augustinus Fonden har bevilget et stort 2-årigt tilskud til Babette-projektets første fase, også Statens Kunstfond har støttet opstarten. 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond og Scandinavian-Japan Sasakawa Foundations har bidraget til enkelttitler.