Læs om Babette-serien

Serien Babette bygger bro mellem alle med interesse for dansk litteratur, sprog og billedkunst hjemme og ude. Nye bøger skrives af en perlerække af forfattere, oversættere, litteratur-, kunst- og sprogforskere fra Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt lektorer foreløbig fra Osaka, Poznan, Lund, Frankfurt, Zürich og Moskva.

Augustinus Fonden er hovedsponsor med en donation til månedlige udgivelser gennem projektets første to år i 2021/22. Statens Kunstfond støtter også serien. 50 nye bøger på tryk og digitalt er planlagt for de næste fire år, og gratis tilgængelige podcasts.