Læs om Babette-serien

Serien Babette bygger bro mellem alle med interesse for dansk litteratur, sprog og billedkunst hjemme og ude. Nye bøger skrives af en perlerække af forfattere, oversættere, litteratur-, kunst- og sprogforskere fra Dansk Sprognævn, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt lektorer foreløbig fra Osaka, Poznan, Lund, Frankfurt, Zürich og Moskva.

Augustinus Fonden har bevilget et stort 2-årigt tilskud til projektet, også Statens Kunstfond har støttet projektets opstart. Siden har 15. Juni Fonden, Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Den Hielmstierne Rosencroneske Stiftelse og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond støttet enkelttitler.

50 nye bøger på tryk og digitalt er planlagt for de næste fire år, og en gratis tilgængelig podcast med episoder om et udvalg af emnerne.