Moed_Forlaeggeren

Mød forlæggeren

Født i Roskilde i 1971, og altså lige så gammel som Roskilde Festivalen, Christiania og for den sags skyld den første kvindelejr på Femø; en bog af en af pionererne fra 1970’ernes kvindekamp udkom tidligere i år.

For tiden sidder Mads Julius Elf og arbejder i nyindrettede forlagslokaler ved Sorø Akademis historiske bibliotek. Akademiet stiller kontorer til rådighed for arbejdet med at udvikle bogserien og appen ‘Babette’ om ’dansk i en global horisont’, litteratur, kunst og sprog. Det projekt har han sat i gang i samarbejde med 50 forfattere med støtte foreløbig fra Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden mfl.

Litteratur har præget hele hans voksne liv. Som studerende i og uden for Danmark havde han det held at blive undervist af originaler fra litteraturkritikkens guldalder, heriblandt Harold Bloom, Mary J. Carruthers, Thomas Bredsdorff, Pil Dahlerup og Jørgen Bonde Jensen. Siden har han i en årrække forsket og undervist ved universiteter i København, Vilnius og Freiburg. Som forlægger og grundlægger af forlagene U Press og Café Monde har han udgivet hen ved hundrede bøger. Og han er medlem af Dansk PENs bestyrelse.