Viser alle 36 resultater

THE HUMANITIES IN THE WORLD. “The most elevated claims for the humanities end up sounding as though their goals could be met if everyone would just spend their time reading The Odyssey and King Lear with an open heart. Not only is that kind of thing too general to be useful in most actual situations where persuasion is needed, but also it doesn’t come close to focusing on what most scholars in humanities disciplines actually do most of the time.” (Stefan Collini)

Læs mere

PREKARISERING UDEN GRÆNSER. Den rammer bredt både i og uden for arbejdsmarkedet, såvel højt- som lavtuddannede: Prekarisering er en af samfundets største udfordringer. Den er ikke en klasse, men en marginaliseringsproces, og den risikerer at underminere velfærdssamfundet. 

Læs mere

HYTTEN OG HÆFTERNE. Martin Heideggers skandaliserede Sorte hæfter har været under udgivelse siden 2014. De debatteres ved alverdens universiteter, nu hvor man ofte sammenligner vor tid med 1930’ernes Tyskland. Heidegger var rektor for universitetet i Freiburg fra 1933-34. Han skrev hæfterne fra 1930 til 1970. Som en slags dagbog. Eller er det nu også sådan, […]

Læs mere

HAVERNES KULTURHISTORIE. I haver foldes menneskers drømme ud som et ’anderledes sted’ forskånet for tilværelsens sorger og bekymringer, et arkadien, et elysium, et levende paradis. Myten er velkendt, og dog må man undre sig: Hvorfor er paradisforestillingen specielt knyttet til en have?   Meningen med at dyrke sin have har ændret sig gennem tiden fra […]

Læs mere

DET SOCIALES ABC ”En læsebog kan således vise sig at være det, ingen vidste, alle savnede. Jeg tilbyder en refleksion ved at gøre rede for en principiel læsemåde, så andre også kan få glæde deraf. Jeg har sat mig for at vise, hvorledes konditioner og dispositioner i det sociale forhold kan undersøges.” DET SOCIALES ABC […]

Læs mere

VEJE TIL VERDENSBORGERSKAB Hvordan kan gymnasier arbejde organisatorisk og fagdidaktisk med global dannelse? I skyggen af fremtiden er det internationale perspektiv uomgængeligt. På deres vej ind i 2020’erne har studenter brug for at kunne forholde sig til en verden med klimaudfordringer, nye former for ulighed, migrationsproblemer, nye medier, nationer i gensidig afhængighed, nynationalisme og andre […]

Læs mere

LÆS ANDERSEN! ★★★★★ “Tænksom og uhyre vidende” (Kristeligt Dagblad) FOLKESKOLEN.DK: “en oplevelse og inspiration at læse bogen […] Dens styrke er levende og engageret formidling, den lever op til sit ærinde om at inspirere til læsning af tekster, der, på trods af at de er skrevet i en fjern fortid, stadig er aktuelle til diskussioner […]

Læs mere

METODEKOGEBOGEN   Denne bog gør det sjovere at være studerende og lettere at få høje karakterer. Du får et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, som du kan bruge til at se mønstre i data eller gennemskue komplekse sammenhænge med. Du får i klar tekst at vide, hvad du skal gøre trin […]

Læs mere

OPLYSNING TIL BORGERNE OM FADERVOR ★★★★ (Kristeligt Dagblad) “En fantastisk bog der på fornemste vis bruger samtale/brev-formen som formidling. Christiansen og Lindhardt går helt ned i de enkelte ords betydning og udvikling, uden at man på nogen måde behøver at være teologisk kyndig eller have nogen forhåndsviden ud over de ti linjer i bønnen.” (Lektørudtalelsen) […]

Læs mere

NORDENS GUDE- OG HELTEDIGTE I NY OVERSÆTTELSE   Den poetiske Edda på moderne dansk for første gang i 75 år ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ (Politiken). ★★★★★★ (Nordjyske). “Spillevende verdenslitteratur” (Information). “Superklassiker” (Weekendavisen). En vølves smertefulde vision om verdens skabelse og jordens undergang i ragnarok. Odins mange visdomsord og livskloge råd. Tor, der trækker i kvindetøj og forlover sig med en […]

Læs mere

DEN NORDISKE METOO-REVOLUTION 2018 ★★★★ (KRISTELIGT DAGBLAD) “Hvis man virkelig vil til bunds i, hvad der kronologisk set skete, da #MeToo var på sit højeste, er Stidsens bog et godt sted at begynde” (NORDJYSKE, Nanna Holm Hansen) “… meget velunderbygget … en sober og saglig argumenterende kritik” (bibliotekarernes LEKTØRUDTALELSE) “Det er et både nødvendigt og lidet misundelsesværdigt […]

Læs mere

DEMOKRATI UDEN KVINDER?  I sin nye bog spørger Drude Dahlerup, hvorfor det trods mange års fremgang skal tage så lang tid at opnå fuld inklusion af kvinder i det politiske liv. Kvinder har kun en fjerdedel af pladserne i verdens parlamenter, og i de nye globale styresystemer er kvinderepræsentationen endnu mindre. Dahlerups svar er baseret på […]

Læs mere

DEN KRISTNE KROP   “en gennemnørdet fryd at læse” (Information)     Der er masser af kød og blod, hud og hår i kristen kult og myte. Men i Danmark er kristendom blevet til et spørgsmål om etik. Alt er kommet til at dreje sig om det gode og det indre, mens det sanselige og […]

Læs mere

KAMPEN OM VOLLSMOSE Det skulle have været fremtidens bydel, et sted, hvor det moderne liv kunne udfolde sig med alle dets bekvemmeligheder. I stedet blev det en ghetto med høj arbejdsløshed, kriminalitet og mange indvandrere. 1960’ernes Vollsmose begyndte som en drøm. Men i dag er den politiske debat om Vollsmose opdelt i skarpe modsætninger og […]

Læs mere

LEVENDE LITTERATER præsenterer samtaler med 15 koryfæer inden for moderne dansk-nordisk litteraturvidenskab. Horace Engdahl, Thomas Bredsdorff, Per Øhrgaard, Peter Madsen, Per Aage Brandt, Jette Lundby Levy, Søren Schou, Hans Hertel, Peer E. Sørensen, Pil Dahlerup, Tania Ørum, Karin Sanders, Anne-Marie Mai, John Chr. Jørgensen og Erik A. Nielsen fortæller om, hvordan de var med til […]

Læs mere

DANSK TIL DET 21. ÅRHUNDREDE – SPROG OG SAMFUND er en hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning.  Gregersens brede interessefelt er afspejlet i antologiens 25 videnskabelige tekster der strækker sig fra sprogteori og sprogpsykologi over grammatik og genrer til sociolingvistiske og etnografiske studier.  Samlingen af tekster repræsenterer ny […]

Læs mere

MAKING THINGS HAPPEN – ON CASABLANCA AND OTHER WORLD WAR II ICONS By Richard Raskin.   Why was Humphrey Bogart’s screen presence and persona so vital a factor for American morale during World War II? How did Casablanca unintentionally mislead American audiences regarding U.S. policy toward the pro-German Vichy regime, and the Free French who […]

Læs mere

DISTANCENS PATOS   Hvad sker der, når man trækker sig væk fra verden – praktikaliteternes, synlighedens og interaktionernes gesjæftige tumult – i distanceret refleksion over tingene? Det er det litterære og filosofiske spørgsmål her. Op gennem historien løber en linje af digtere og tænkere, der har holdt sig på afstand af de kulturelle og civilisatoriske […]

Læs mere

LYDMONTAGEN OM HEIDI-SAGEN. I Birgitte Langsteds lydmontage med Hans Jørgen Bonnichsen bidrager juraprofessor Eva Smith, filosoffen Adam Diderichsen, præsten Pernille Østrem og politihistorikeren Frederik Strand til at trække Heidi-sagens etiske linjer op. Hør et uddrag, og køb lydbogen, fx her.

Læs mere

”2017 er den protestantiske reformations 500-årsjubilæum, og mange danskere deltager i festen. Mon de ved, hvad de fejrer? Ved de, at protestantismens grundlægger Martin Luther opfordrede til at henrette hekse, blasfemikere og utro ægtefolk? Og til at begå massemord på oprørske bønder, der ønskede mere tålelige levevilkår? Ved de, at han endte som fanatisk jødehader? […]

Læs mere

“HVAD OPLYSNINGSTIDEN HAR AT SVARE PÅ VOR TIDS UDFORDRINGER, ER ET GLIMRENDE SPØRGSMÅL” (Weekendavisen). ♥♥♥♥♥ fem hjerter i Politiken. Bredsdorff og Hansen præsenterer 14 nye lysskyd fra det 18. til det 21. århundrede, heriblandt Jonathan Israel om spiren til “den nordiske model”:  “Mary Wollstonecraft who visited Sweden, Norway, and Denmark in 1795 concluded ‘from all […]

Læs mere

HOW ARE LANGUAGE CONVENTIONS CREATED? This book addresses the dynamic interplay between creativity and continuity in communication. Though conventionalisation is essential to any understanding of the foundation of interaction and language, thus far it has not been the subject of any substantial collective effort. New research presented here seeks to redress this. An introductory chapter […]

Læs mere

LITTERATUR OG IDENTITET TIL DEBAT     “kærkommen som fri-tænker-zone” (Dansknoter nr. 2/2017)    Hvad betyder identitet i litteratur – og bliver kritikken af en humanistisk menneskeopfattelse ved med at være relevant – når virkeligheden uden for undervisningslokalet domineres af nyttetænkning, konkurrencemoral og autoritære magtformer? Spørgsmål om identitet og dannelse har fået en ny mening, […]

Læs mere

MIKAEL ROTHSTEIN: REGNSKOVENS RELIGION ♥♥♥♥♥♥ Politiken, “Seks hjerter for den originale forskning, vellykkede formidling og vigtige kritik – på dansk” Finn Stefánsson i Religion – tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF: ”Denne religionshistoriske monografi er en imponerende bedrift, resultatet af mange års feltstudier og forskningsbaseret teoretisk arbejde. Bogen er af et format, så man kan undre […]

Læs mere

ISLAMS MODERNE GENNEMBRUD “Fremragende … et forrygende værktøj” (Kulturkapellet)   Man vil blive overrasket over, hvor modtagelig og positiv en stor del af de islamiske tænkere har været over for nye europæiske ideer i perioden fra 1800 til i dag. Sociale og videnskabelige fremskridt hilses velkommen med en reformiver, der udvikler sig til den islamiske […]

Læs mere

JUBILÆUM 2017 REFORMATIONEN ★★★★★★ Seks stjerner: “stor, kyndig fremstilling af den litterære aktivitet, som Reformationen udløste” (Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten). “burde egentlig stå i ethvert dannet hjem ved siden af Bibelen og Salmebogen” (Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen). ♥♥♥♥ “original litteraturhistorie” (Politiken). “en flot gave til reformationsfans” (Kulturkapellet). “øger vores viden om Reformationen” (Kristeligt Dagblad).   […]

Læs mere

HVORDAN BØRN SOCIALISERES I denne bog undersøger Bettina Perregaard det endnu gådefulde spørgsmål om, hvordan børn socialiseres. På tværs af relevante discipliner – fra neurofænomenologi og bevidsthedsforskning til udviklingspsykologi, antropologi, videnssociologi og sprogfilosofi – diskuteres de antagelser om intersubjektivitet, subjektivitet, intentionalitet, interaktion, handling og sprog, som forskningen hviler på. Forfatteren reviderer og nyorienterer det teoretiske […]

Læs mere

DET SENMODERNE GENNEMBRUDS MENNESKER ♥♥♥♥♥♥ Seks hjerter i Politiken. “Alt i alt et fremragende værk” (Kristeligt Dagblad). ★★★★★★ Seks stjerner i Nordjyske.   Marianne Stidsen søger den store sammenhæng mellem det sen­moderne gennembruds mennesker, ligesom Georg Brandes søgte en sammenhæng mellem det moderne gennembruds mænd. Vestens efterhånden jammerlige udgave af individualismen sættes under debat. Svaret […]

Læs mere

CO-CREATION CARDS – KOM I GANG MED INNOVATIVE PROJEKTER Nye inspirationskort til arbejdet med innovation og design, især til samarbejde mellem forskellige parter i kreativt udviklingsarbejde på uddannelser og i virksomheder. Metodekortene vil ”synliggøre nye fremtidsmuligheder”, ifølge professor Poul Rind Christensen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Kortene er udviklet af den danske designer og forsker […]

Læs mere

GENOPLIVER EN GLEMT HELTINDE ♥♥♥♥♥ Fem hjerter i Politiken: “Inspirerende og utraditionel biografi” Anne Knudsen i Weekendavisen: “Det er uhyre fortjenstfuldt, at litteraturforskeren, dr.phil. Lotte Thrane nu udgiver en bog om Estrid Otts liv og virke, grundigt researchet og med et helt fantastisk billedmateriale” Information: “… viser hvordan Estrid Otts personlige tilværelse i ekstraordinær grad […]

Læs mere

OLDGRÆSKE KÆRLIGHEDSBEGREBER Hvad taler vi om når vi taler om Eros? Den oldgræske poesis kærlighedsbegreber er kropsligt forankrede og forbløffende forskelligartede. Eros har ikke ét ansigt, men mange. Heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet er ikke skarptskårne kategorier i en græsk sammenhæng. Andre spørgsmål påkalder sig de elskendes interesse: Er lysten hård, blød, varm, kold, stor, lille, […]

Læs mere

DANMARK, GURRE, STRANDEN – GEOKRITISKE LÆSNINGER Den nye interesse for steder i litteratur har ændret vores måde at læse på. Vi har bevæget os hen imod en større opmærksomhed over for de virkelige rum, som litteraturen foregår i.Topografi (’steds-skrift’) inddrages ofte i dette nybrud, og for litterater burde der være noget umiddelbart tiltrækkende ved analyser […]

Læs mere

DANMARK, GURRE, STRANDEN – GEOKRITISKE LÆSNINGER ♥♥♥♥♥ Fem hjerter i Politiken.   Den nye interesse for steder i litteratur har ændret vores måde at læse på. Vi har bevæget os hen imod en større opmærksomhed over for de virkelige rum, som litteraturen foregår i. Topografi (’steds-skrift’) inddrages ofte i dette nybrud, og for litterater burde der […]

Læs mere

KVINDEN UDBREDT TIL NI LYSTSPIL ’Jeg har sandet, at forholdet til kvinden betyder alt for mig. Hvad er det elskværdige ved kvinden, hvis intet har værdi i sig selv?’ Kvindens betydning er den overraskende vinkel, som Lars-Henrik Schmidt har valgt for sin ironiske selvbiografi. Den iscenesætter et liv kort som en komisk dans over tragediens […]

Læs mere

KVINDEN UDBREDT TIL NI LYSTSPIL ★★★★★ Information. ’Jeg har sandet, at forholdet til kvinden betyder alt for mig. Hvad er det elskværdige ved kvinden, hvis intet har værdi i sig selv?’ Kvindens betydning er den overraskende vinkel, som Lars-Henrik Schmidt har valgt for sin ironiske selvbiografi. Den iscenesætter et liv kort som en komisk dans […]

Læs mere

OLDGRÆSKE KÆRLIGHEDSBEGREBER Hvad taler vi om når vi taler om Eros? Den oldgræske poesis kærlighedsbegreber er kropsligt forankrede og forbløffende forskelligartede. Eros har ikke ét ansigt, men mange. Heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet er ikke skarptskårne kategorier i en græsk sammenhæng. Andre spørgsmål påkalder sig de elskendes interesse: Er lysten hård, blød, varm, kold, stor, lille, […]

Læs mere