Viser alle 57 resultater

JOHANNES EWALD OG FRYGTEN FOR FRIHED.

★★★★★ Kulturen.Nu

Thomas Bredsdorffs nye bog om digteren Johannes Ewald er fuld af overraskelser – deriblandt en historisk læsning af den angst som mange unge slås med i dag.

Læs mere

SKOLERET – ET LÆRESTYKKE TIL FORSKERE, MYNDIGHEDER OG MEDIER.

 

Processen efter de seneste folkeskolereformer i Danmark har udviklet sig til et kafkask forløb.

 

Læs mere

ALMENDIDAKTIK – UDFORDRINGER OG ÅBNINGER.

Med en dagsorden som bæredygtighed er grundlaget for fremtidens skoler og daginstitutioner igen til debat.

Læs mere

NÆSEHORNSFUGLEN SKRIGER – HOVEDJAGT OG KRANIEKULT.

“videnskabeligt stærkt læseværdigt værk” – Georg Metz, Information

“medrivende læsning og fornemt illustreret” – Anne Knudsen, Politiken

Læs mere

TORBEN BRANDT: AT FORTÆLLE MED LYD – SOM JEG LÆRTE DET.

Værsgo! Her er nøglerne til dansk radiokunsts internationale succes.

♥︎♥︎♥︎♥︎ – Per Theil, Politiken

“En ægte magiker viser alle trickene” – Iben Maria Zeuthen

Læs mere

MAURICE MERLEAU-PONTYS ARBEJDSNOTER.

Hvad vil det sige at arbejde filosofisk? Filosoffen Maurice Merleau-Pontys “Arbejdsnoter” er blevet oversat til dansk. Noterne byder læseren indenfor på ’værkstedet’ hos en af det 20. århundredes største tænkere. 

Læs mere

DANSK-TYSKE KRIGE. KULTURLIV OG KULTURKAMPE.

“En ren guldgrube”

– Peter Wivel, Politiken

I 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland fejres 2020 som et kulturelt venskabsår. Hvorfor så en bog om krige?

Læs mere

THE HUMANITIES IN THE WORLD.

“fremragende lille bog” – Information

Humanioras rolle i verden er mere central, end de fleste forestiller sig. Tre nye essays af de internationalt anerkendte humanister Onora O’Neill, Stefan Collini og Rens Bod viser en anden side af humaniora.

Læs mere

NORDENS GUDE- OG HELTEDIGTE I NY OVERSÆTTELSE.

Den poetiske Edda på moderne dansk for første gang i 75 år. 

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ (Politiken)

★★★★★★ (Nordjyske) 

“Spillevende verdenslitteratur” (Information) 

“Superklassiker” (Weekendavisen)

Læs mere

HYTTEN OG HÆFTERNE.

Martin Heideggers skandaliserede Sorte hæfter har været under udgivelse siden 2014. De debatteres ved alverdens universiteter, nu hvor man ofte sammenligner vor tid med 1930’ernes Tyskland.

Læs mere

HAVERNES KULTURHISTORIE.

I haver foldes menneskers drømme ud som et ’anderledes sted’ forskånet for tilværelsens sorger og bekymringer, et arkadien, et elysium, et levende paradis. Myten er velkendt, og dog må man undre sig: Hvorfor er paradisforestillingen specielt knyttet til en have?  

Læs mere

METODEKOGEBOGEN.

Denne bog gør det sjovere at være studerende og lettere at få høje karakterer. Du får et hurtigt overblik over 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, som du kan bruge til at se mønstre i data eller gennemskue komplekse sammenhænge med.

Læs mere

DET SOCIALES ABC.

”En læsebog kan således vise sig at være det, ingen vidste, alle savnede. Jeg tilbyder en refleksion ved at gøre rede for en principiel læsemåde, så andre også kan få glæde deraf. Jeg har sat mig for at vise, hvorledes konditioner og dispositioner i det sociale forhold kan undersøges.”

Læs mere

VEJE TIL VERDENSBORGERSKAB.

Hvordan kan gymnasier arbejde organisatorisk og fagdidaktisk med global dannelse? Siden 2012 har Rysensteen Gymnasium arbejdet med dannelse i et verdensborgerperspektiv, og i denne bog belyses erfaringerne fra det udfoldede Global Citizenship Programme både af lærere og elever fra skolen, gæsteforskere og udenlandske partnerskoler.

Læs mere

LÆS ANDERSEN!.

★★★★★ “Tænksom og uhyre vidende” (Kristeligt Dagblad). FOLKESKOLEN.DK: “en oplevelse og inspiration at læse bogen”. Hvad kan inspirere lærere og elever, undervisere og studerende, når de sammen vil fordybe sig i H.C. Andersens eventyr?

Læs mere

KAMPEN OM VOLLSMOSE.

Det skulle have været fremtidens bydel, et sted, hvor det moderne liv kunne udfolde sig med alle dets bekvemmeligheder. I stedet blev det en ghetto med høj arbejdsløshed, kriminalitet og mange indvandrere. 1960’ernes Vollsmose begyndte som en drøm. Men i dag er den politiske debat om Vollsmose opdelt i skarpe modsætninger og præget af fjendebilleder.

Læs mere

DEN KRISTNE KROP.

“en gennemnørdet fryd at læse” (Information). 

Der er masser af kød og blod, hud og hår i kristen kult og myte. Men i Danmark er kristendom blevet til et spørgsmål om etik.

 

Læs mere

OPLYSNING TIL BORGERNE OM FADERVOR.

★★★★ (Kristeligt Dagblad)

“En fantastisk bog der på fornemste vis bruger samtale/brev-formen som formidling. Christiansen og Lindhardt går helt ned i de enkelte ords betydning og udvikling, uden at man på nogen måde behøver at være teologisk kyndig eller have nogen forhåndsviden ud over de ti linjer i bønnen.” (Lektørudtalelsen)

Læs mere

DEN NORDISKE METOO-REVOLUTION 2018.

★★★★ (Kristeligt Dagblad)

“Hvis man virkelig vil til bunds i, hvad der kronologisk set skete, da #MeToo var på sit højeste, er Stidsens bog et godt sted at begynde” (Nordjyske, Nanna Holm Hansen)

“… meget velunderbygget … en sober og saglig argumenterende kritik” (Lektørudtalelse)

Læs mere

DEMOKRATI UDEN KVINDER?

”Dahlerup modsætter sig den naive tro, at det automatisk ’går i den rigtige retning’: fremskridt er ikke noget, der ’nok skal komme med tiden’, det er noget, der PRESSES ind i samtiden mod dens vilje som følge af viljestærke politiske (og oftest udenomsparlamentariske) kræfter, i dette tilfælde kvindebevægelserne.” (Dagbladet Information)

Læs mere

PREKARISERING UDEN GRÆNSER.

Den rammer bredt både i og uden for arbejdsmarkedet, såvel højt- som lavtuddannede: Prekarisering er en af samfundets største udfordringer. Den er ikke en klasse, men en marginaliseringsproces, og den risikerer at underminere velfærdssamfundet. 

Læs mere

LEVENDE LITTERATER.

“Knager overbevisende af kloge, vilde tanker” (Weekendavisen).

Det er kritikkens guldalder, og nye litterater kan begynde her.

 

Læs mere

HOVEDPINE.

“særdeles veldisponeret og lettilgængelig, og man nyder Jes Olesens fremragende evne til at formidle sin enorme viden om alle aspekterne af hovedpine” (Ugeskrift for læger).

Denne lille bog er skrevet for de 10% af den danske befolkning, som har et betydende hovedpineproblem. Men den bør også læses af praktiserende læger og andet sundhedspersonale, for ellers ved patienterne måske mere om hovedpine end behandlerne.

Læs mere

DANSK TIL DET 21. ÅRHUNDREDE. 

En hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning. 

Samlingen af tekster repræsenterer ny dansk og nordisk forskning, og den vil have interesse både for studerende, forskere og undervisere i sprog.

Læs mere

MAKING THINGS HAPPEN – ON CASABLANCA AND OTHER WORLD WAR II ICONS By Richard Raskin.   Why was Humphrey Bogart’s screen presence and persona so vital a factor for American morale during World War II? How did Casablanca unintentionally mislead American audiences regarding U.S. policy toward the pro-German Vichy regime, and the Free French who […]

Læs mere

DISTANCENS PATOS   Hvad sker der, når man trækker sig væk fra verden – praktikaliteternes, synlighedens og interaktionernes gesjæftige tumult – i distanceret refleksion over tingene? Det er det litterære og filosofiske spørgsmål her. Op gennem historien løber en linje af digtere og tænkere, der har holdt sig på afstand af de kulturelle og civilisatoriske […]

Læs mere

BONNICHSEN: GLEM IKKE HEIDI.   Niels Frid-Nielsen, kommentator, DR Kultur: ”Stærk og anfægtende bog … vellykket og velskrevet. Glem ikke Heidi fastholder i et stærkt tilbageblik sagens kompleksitet på et fundament af retsind, tvivl og anfægtelse.” Kurt Kragh, tidl. efterforskningsleder, Rejseholdet: ”Jeg var grebet af spænding allerede efter de første par sider” Bo Maltesen, Politiken: […]

Læs mere

LYDMONTAGEN OM HEIDI-SAGEN. I Birgitte Langsteds lydmontage med Hans Jørgen Bonnichsen bidrager juraprofessor Eva Smith, filosoffen Adam Diderichsen, præsten Pernille Østrem og politihistorikeren Frederik Strand til at trække Heidi-sagens etiske linjer op. Hør et uddrag, og køb lydbogen, fx her.

Læs mere

♥♥♥♥ Politiken: ”Rosenstocks bog er et fint introducerende overbliksværk om et højaktuelt emne i et meget tilgængeligt sprog.” Anmeldelse i Udsyn: “forskningsbaseret, dybdeborende og grundig, spænder emnemæssigt vidt – og så er den velskrevet og spækket med humor (…) John Rosenstock behandler den kristne, jødiske, islamiske, hinduistiske og buddhistiske fundamentalisme (…) Denne bog har det hele. […]

Læs mere

”2017 er den protestantiske reformations 500-årsjubilæum, og mange danskere deltager i festen. Mon de ved, hvad de fejrer? Ved de, at protestantismens grundlægger Martin Luther opfordrede til at henrette hekse, blasfemikere og utro ægtefolk? Og til at begå massemord på oprørske bønder, der ønskede mere tålelige levevilkår? Ved de, at han endte som fanatisk jødehader? […]

Læs mere

Ét er at måle elevers faglige progression. Noget andet er at organisere didaktisk udviklingsarbejde uden at tabe den almene dannelse af syne. Tegn på dannelse tilbyder praktiske svar på den aktuelle diskussion om evalueringsformer i tilknytning til den nye gymnasiereform. Det gøres anskueligt, hvordan elever og lærere sammen undersøger læringsudbyttet i en dialogisk proces ud […]

Læs mere

“HVAD OPLYSNINGSTIDEN HAR AT SVARE PÅ VOR TIDS UDFORDRINGER, ER ET GLIMRENDE SPØRGSMÅL” (Weekendavisen). ♥♥♥♥♥ fem hjerter i Politiken. Bredsdorff og Hansen præsenterer 14 nye lysskyd fra det 18. til det 21. århundrede, heriblandt Jonathan Israel om spiren til “den nordiske model”:  “Mary Wollstonecraft who visited Sweden, Norway, and Denmark in 1795 concluded ‘from all […]

Læs mere

HOW ARE LANGUAGE CONVENTIONS CREATED? This book addresses the dynamic interplay between creativity and continuity in communication. Though conventionalisation is essential to any understanding of the foundation of interaction and language, thus far it has not been the subject of any substantial collective effort. New research presented here seeks to redress this. An introductory chapter […]

Læs mere

LITTERATUR OG IDENTITET TIL DEBAT.

“kærkommen som fri-tænker-zone” (Dansknoter) 

Hvad betyder identitet i litteratur – og bliver kritikken af en humanistisk menneskeopfattelse ved med at være relevant – når virkeligheden uden for undervisningslokalet domineres af nyttetænkning, konkurrencemoral og autoritære magtformer?

Læs mere

MIKAEL ROTHSTEIN: REGNSKOVENS RELIGION ♥♥♥♥♥♥ Politiken, “Seks hjerter for den originale forskning, vellykkede formidling og vigtige kritik – på dansk” Finn Stefánsson i Religion – tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF: ”Denne religionshistoriske monografi er en imponerende bedrift, resultatet af mange års feltstudier og forskningsbaseret teoretisk arbejde. Bogen er af et format, så man kan undre […]

Læs mere

ISLAMS MODERNE GENNEMBRUD “Fremragende … et forrygende værktøj” (Kulturkapellet)   Man vil blive overrasket over, hvor modtagelig og positiv en stor del af de islamiske tænkere har været over for nye europæiske ideer i perioden fra 1800 til i dag. Sociale og videnskabelige fremskridt hilses velkommen med en reformiver, der udvikler sig til den islamiske […]

Læs mere

VÆRDIFULDE ERFARINGER MED TVÆRFAGLIGE PROJEKTER Kom med i maskinrummet sammen med deltagere fra forskningsprojektet TECHNUCATION (om lærere og sygeplejerskes teknologiforståelse), hvor åbenhed over for forskellige metoder og tilgange har skabt resultater. Bogens artikler er skrevet på erfaringer med at være en sammensat forskergruppe fra Aarhus Universitet, Professionshøjskolen Metropol og UCC omkring et komplekst problemfelt, og […]

Læs mere

INNOVATING TALENT ATTRACTION – Review in The Place Brand Observer: “The authors ultimately envision a world of brain-circulation rather than goods and services circulation, so prevalent in our globalized economy. Such a perspective is useful to the everyday practitioner in a world with an ever-increasing need for balancing out economic growth with sustainability. Also, the […]

Læs mere

JUBILÆUM 2017 REFORMATIONEN ★★★★★★ Seks stjerner: “stor, kyndig fremstilling af den litterære aktivitet, som Reformationen udløste” (Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten). “burde egentlig stå i ethvert dannet hjem ved siden af Bibelen og Salmebogen” (Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen). ♥♥♥♥ “original litteraturhistorie” (Politiken). “en flot gave til reformationsfans” (Kulturkapellet). “øger vores viden om Reformationen” (Kristeligt Dagblad).   […]

Læs mere

DEFENDING THE FREEDOMS OF FUNDAMENTAL RESEARCH Review by Jack H. Kaplan in The Physiologist: “Jens Christian Skou emerges as a humanitarian scientist and physician who has been a truly influential presence in physiology and biophysics. He has been driven by curiosity and the desire to do good. As someone who is familiar with this field […]

Læs mere

120 ÅR MED MAD I SKOLEN ”Kvindelig husgerning” eller ”Madkundskab”. Skal man uddanne husholdere, håndværkere, hyggespredere eller gastronomer? Faget har været på skoleskemaet i mere end 100 år, og undervisningens form, indhold, teknik og metode har ændret sig radikalt undervejs. I dag er husmødrenes skåneærmer lagt på hylden. Madkundskab er både for piger og drenge, […]

Læs mere

HVORDAN BØRN SOCIALISERES I denne bog undersøger Bettina Perregaard det endnu gådefulde spørgsmål om, hvordan børn socialiseres. På tværs af relevante discipliner – fra neurofænomenologi og bevidsthedsforskning til udviklingspsykologi, antropologi, videnssociologi og sprogfilosofi – diskuteres de antagelser om intersubjektivitet, subjektivitet, intentionalitet, interaktion, handling og sprog, som forskningen hviler på. Forfatteren reviderer og nyorienterer det teoretiske […]

Læs mere

MADLAVNINGENS TILBUD OM DANNELSE Kokken på Noma har noget tilfælles med det helt almindelige barn i lære ved køkkenbordet. De skal begge overskride sig selv. Madkritikeren Helle Brønnum Carlsen har skrevet en bog til lærere og forældre, som vil fordybe sig i madlavningens tilbud om dannelse. Derhjemme og i skolen skal madkundskab åbne børn for verdens skønhed gennem smagsoplevelsen, men hvordan? […]

Læs mere

DET SENMODERNE GENNEMBRUDS MENNESKER ♥♥♥♥♥♥ Seks hjerter i Politiken. “Alt i alt et fremragende værk” (Kristeligt Dagblad). ★★★★★★ Seks stjerner i Nordjyske.   Marianne Stidsen søger den store sammenhæng mellem det sen­moderne gennembruds mennesker, ligesom Georg Brandes søgte en sammenhæng mellem det moderne gennembruds mænd. Vestens efterhånden jammerlige udgave af individualismen sættes under debat. Svaret […]

Læs mere

CO-CREATION CARDS – KOM I GANG MED INNOVATIVE PROJEKTER Nye inspirationskort til arbejdet med innovation og design, især til samarbejde mellem forskellige parter i kreativt udviklingsarbejde på uddannelser og i virksomheder. Metodekortene vil ”synliggøre nye fremtidsmuligheder”, ifølge professor Poul Rind Christensen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Kortene er udviklet af den danske designer og forsker […]

Læs mere

GENOPLIVER EN GLEMT HELTINDE ♥♥♥♥♥ Fem hjerter i Politiken: “Inspirerende og utraditionel biografi” Anne Knudsen i Weekendavisen: “Det er uhyre fortjenstfuldt, at litteraturforskeren, dr.phil. Lotte Thrane nu udgiver en bog om Estrid Otts liv og virke, grundigt researchet og med et helt fantastisk billedmateriale” Information: “… viser hvordan Estrid Otts personlige tilværelse i ekstraordinær grad […]

Læs mere

FREMTIDENS INTERKULTURELLE PÆDAGOGIK ER TVÆRFAGLIG Viden om kulturmøder bruges i stadig flere dele af det danske samfund. Feltet interkulturel pædagogik spiller en stigende rolle i uddannelsesudveksling, sprogindsatser, udviklingsbistand, internationale organisationer og flygtninge og indvandreres integration. I en globaliseret verden opstår vanskelige spørgsmål, som her behandles i teori og praksis: Hvad ved vi om kommunikation og […]

Læs mere

PÆDAGOGERNE FÅR ET DANMARKSHISTORISK LØFT   ”… an important contribution to the field of ed­ucational history in the Nordic countries […] a remarkably vivid and comprehensive image of the history of early care and educa­tion emerges in these expertly written and well-researched volumes.” NORDIC JOURNAL OF EDUCATIONAL HISTORY Ophold i institutioner er blevet et vilkår […]

Læs mere

WIE DER GEIST VON SHAKESPEARES KÖNIG LEAR IN UNSERER ZEIT WIRKT Der Lear-Komplex ist ein neuer Begriff für die aktuelle Krise der Autoritäten, des Glaubens, dass man abdanken und in absentia verwalten könne – und die Enttäuschung über dessen Scheitern. Der führende dänische Philosoph Lars Henrik-Schmidt analysiert, wie der Geist von Shakespeares König Lear in […]

Læs mere

TEKNOLOGIERS LÆRINGSKRAV Kan teknologi og faglighed skilles ad? Ikke ifølge forskerne her. Lærere, sygeplejersker og andre professionelle får nu en anskuelig model til at forstå og håndtere læreprocesser foranlediget af nye teknologier. Modellen er et nyttigt analyseredskab, hvad enten man står over for en iPad, Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler, PDA’er, den nye CT-scanner, en blodtryksmåler, ElevIntra […]

Læs mere

DANMARK, GURRE, STRANDEN – GEOKRITISKE LÆSNINGER ♥♥♥♥♥ Fem hjerter i Politiken.   Den nye interesse for steder i litteratur har ændret vores måde at læse på. Vi har bevæget os hen imod en større opmærksomhed over for de virkelige rum, som litteraturen foregår i. Topografi (’steds-skrift’) inddrages ofte i dette nybrud, og for litterater burde der […]

Læs mere

YOUNG PEOPLE AS CONTEMPORARY CITIZENS Investigating Danish students in a global perspective pinpoints a range of pressing dilemmas: To what degree do students conceive school as a place of democracy or authority, do they see classrooms as open or closed, do they recognise themselves as active or passive students? Questions of this kind challenge citizenship education across countries and regions. […]

Læs mere

KAN MAN TÆLLE DEMOKRATI OG DANNELSE? 14-15-åriges viden, værdier, holdninger og aktiviteter vedrørende demokrati, politik og samfund testes i 38 lande, og danske resultater er markante, fx når det gælder elevers opfattelse af klasserummet og skolen. Det viser International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), som beskrives og analyseres her. Resultaterne er tankevækkende, men undersøgelsen […]

Læs mere

UN DIAGNOSTIC SENSORIEL DU CONTEMPORAIN ‘Jeux de mots, jeux sociaux’ et l’auteur, en deux mots: Lars-Henrik Schmidt (né en 1953), professeur de philosophie et de pédagogie à l’Université de Aarhus, au Danemark, est également docteur en philosophie et ancien recteur de l’Université Pédagogique du Danemark. Ses travaux philosophiques se composent d’essais académiques, qui puisent leurs […]

Læs mere

KVINDEN UDBREDT TIL NI LYSTSPIL ★★★★★ Information. ’Jeg har sandet, at forholdet til kvinden betyder alt for mig. Hvad er det elskværdige ved kvinden, hvis intet har værdi i sig selv?’ Kvindens betydning er den overraskende vinkel, som Lars-Henrik Schmidt har valgt for sin ironiske selvbiografi. Den iscenesætter et liv kort som en komisk dans […]

Læs mere

TIL UNDERVISNING I PÆDAGOGIK OG DIDAKTIK Nøglebegreber som lærerfaglighed og læring kalder på nye præciseringer. Nye læreruddannelser, kulturmøder i skolen, undervisning for elever med særlige behov, brug af ny teknologi som middel til at organisere skolens arbejdsprocesser er baggrunden for denne bog. Hvad undervisning er, hvad læring vil sige, og hvordan der kan undervises, har […]

Læs mere

OLDGRÆSKE KÆRLIGHEDSBEGREBER Hvad taler vi om når vi taler om Eros? Den oldgræske poesis kærlighedsbegreber er kropsligt forankrede og forbløffende forskelligartede. Eros har ikke ét ansigt, men mange. Heteroseksualitet, homoseksualitet og biseksualitet er ikke skarptskårne kategorier i en græsk sammenhæng. Andre spørgsmål påkalder sig de elskendes interesse: Er lysten hård, blød, varm, kold, stor, lille, […]

Læs mere