U Press tilrettelægger også formidling af viden i bred forstand for organisationer, institutioner og virksomheder.

Med film, lydfortællinger, podcasts og andre former for kommunikation omsættes svært stof i historiefortællende produktioner til uddannelse af enhver art.