U Press tilrettelægger også vidensformidling i bred forstand for organisationer, institutioner og virksomheder.

Med film, lydfortællinger, podcasts og andre former for kommunikation omsættes komplekst stof til historiefortællende produktioner til uddannelse af enhver art, herunder kompetenceudvikling.